Privātuma politika

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.

Šie privātuma noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka galvenos principus un kārtību, kādā tiek regulēta “Sanitex” SIA (turpmāk tekstā – Sanitex) mājaslapas sanitex.lv, kas atrodas interneta adresē https://www.sanitex.lv, apmeklētāju, turpmāk tekstā – Jūs, personas datu lietošana.

Personas dati, ko Jūs iesniedzat vietnē sanitex.lv, tiks izmantoti saskaņā ar Noteikumiem, Fizisko personu datu apstrādes likumu, ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu izmantošanu un aizsardzību.

“Sanitex.lv” ir paredzēta personām vecākām par 14 gadiem. Personas, kas ir jaunākas par 14 gadiem, nevar iesniegt nekādus personas datus, izmantojot “Sanitex.lv”.

2. Tiešais mārketings.

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese) tiek apstrādāti ar mērķi veikt tiešo mārketingu saskaņā ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, aizpildot anketu par jaunumu saņemšanu sanitex.lv sadaļā “Pieteikties jaunumiem”. Ja Jūs nepiekritīsiet būt tiešā mārketinga adresāts, Sanitex nevarēs paziņot Jums noderīgu un aktuālu informāciju.

Lai apstrādātu jaunumu paziņojumu saņēmēju sarakstu un tiem nosūtītu e-pastus, mēs izmantojam automātiskā mārketinga platformu – MailerLite. Ar MailerLite privātuma noteikumiem Jūs varat iepazīties https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

Paziņojumi par jaunumiem var saturēt tīmekļa bākas (angļu val. “web beacon”), unikālus identifikatorus kā arī citas sekošanas tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par e-pasta saņēmējiem, vai/kad e-pasts tiek atvērts, apmeklētajām saitēm, vai/kad atsakās no paziņojumu saņemšanas, aplikāciju, kas tiek izmantota e-pasta apskatīšanai, Jūsu IP adresi un ar to saistīto valsti, klienta veidu. Šī informācija tiek ievākta ar nolūku iegūt statistiku, lai uzraudzītu un uzlabotu mūsu jaunumu paziņojumus.

No jaunumu paziņojumu saņemšanas Jūs varat atteikties, noklikšķinot uz saites, kas ir ietverta katra jaunumu paziņojuma beigās.

3. Cash&Carry karte.

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, faksa numurs, telefona numurs, reģistrācijas numurs, uzņēmējdarbības licence, adrese, pasta indekss, e-pasts un cita Jūsu sniegtā informācija) tiek apstrādāti ar mērķi pasūtīt un saņemt Cash&Carry karti saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu, kas tiek izteikta izpildot Cash&Carry kartes Pieteikšanās anketu santex.lv “Saņemt PROMO Cash&Carry karti” sadaļā. Šajā vietnes sanitex.lv sadaļā Jūs varat atrast papildus informāciju par to, kā Jūsu personas dati šim mērķim tiek apstrādāti.

4. Preču pasūtīšana.

Juridiskas vai fiziskas personas dati (vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs, adrese, reģistrācijas numurs, uzņēmējdarbības licences numurs, iepirkšanās vēsture, saglabātie pasūtījumi, profilēšana) tiek apstrādāti, lai noslēgtu līgumu un lietoti saskaņā ar Jūsu atļauju, kas tiek izteikta vietnes sanitex.lv sadaļā “Kļūt par klientu”. Ja Jūs šajā sadaļā neiesniedzat savus datus, mēs nevarēsim izveidot Jums profilu un pieņemt Jūsu pasūtījumus. Pēc tam, kad Puses noslēgs līgumu, šie dati tiks apstrādāti un izmantoti sekojošiem mērķiem: līguma izpildes nodrošināšanai, Klienta profila pārvaldīšanai, kā arī pasūtījumu veikšanai un Sanitex preču piegādei.

5. Kandidātu personas dati.

Kandidāti savu CV var iesniegt gan tieši, nosūtot e-pastā, gan caur darba sludinājumu portāliem, gan izmantojot pieteikuma anketu (kur tiek norādīts vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs, e-pasts, izglītība, darba pieredze, prasmes, informācija par vadītāja apliecību, datorprasmes, vēlmes par darba vietas atrašanās vietu, ieņemamo amatu un atalgojumu, CV un cita informācija) , kas ir pieejama sadaļā “Karjera” – “Aizpildīt kandidāta anketu”. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti ar mērķi atlasīt un atrast kandidātus. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa/viņas izteikto atļauju, kas tiek izteikta, aizpildot augstāk minēto anketu.

Kamēr notiek kandidātu atlase un atrašana, mēs izmantojam tikai informāciju par kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un būtiskām īpašībām. Mēs nevācam un neapstrādājam personas sensitīvos datus.

6. Citu (nepersonisko) datu pārvaldīšana.

Citi dati, kas nav Jūsu personas dati – t.i., saistīti ar Jūsu veiktajiem pakalpojumu pasūtījumiem vietnē sanitex.lv– var  tikt izmantoti anonīmu statistikas pētījumu veidošanai. Jebkurā gadījumā, šāda datu izmantošana ne tieši, ne netieši neatklās Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos mēs saglabājam tiesības anonīmo statistikas pētījumu rezultātus nodot trešajām personām.

7. Personas datu nodošana trešajām personām.

Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kuras tos apstrādā, lai sniegtu mums atbalstu vietnes uzturēšanā un Jūsu datu aizsardzībā. Šādas trešās personas varētu būt  datubāžu programmu pārdevēji, datubāžu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, utml. Jūsu personas dati var tikt nodoti starpniekiem un/vai datu nesējiem, kā arī Sanitex grupas uzņēmumiem. Tāpat Jūsu dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, Valsts Policijai un citām uzraugošajām iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījumu, ja to paredz piemērojamie normatīvie akti, vai, lai aizsargātu mūsu tiesības vai nodrošinātu mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību.

Izņemot tos gadījumus, kas norādīti šajos Noteikumos, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, bez Jūsu iepriekšējas atļaujas saņemšanas, mēs  neizpaudīsim Jūsu personas datus trešajām personām.

8. Informācija Jūsu datorā.

Mēs paturam tiesības ierakstīt informāciju (parasti saukti “cookies”) Jūsu datorā, kad Jūs apmeklējat mājas lapu sanitex.lv. Šī informācija ļauj ērtāk izmantot sanitex.lv un izslēdz nepieciešamību ievadīt personas datus katras apmeklēšanas laikā. Jūs varat izdzēst šo informāciju no Jūsu datora vai bloķēt to izmantošanu, izmainot iestatījumus Jūsu interneta pārlūkprogrammā.

9. Personas datu iesniegšana un atjaunināšana.

Lai efektīvāk un precīzāk īstenotu Jūsu pieprasījumus un pasūtītos pakalpojumus mājas lapā sanitex.lv, mums ir nepieciešams saņemt no Jums precīzus datus. Jums ir jāsniedz precīzus datus reģistrācijas formā sanitex.lv, kā arī pēc iespējas ātrāk jāatjaunina informāciju, ja tā ir mainījusies.

10. Trešo pušu mājas lapas.

Mēs neesam atbildīgi par to Jūsu personas datu  pārvaldi, kas pieder trešajām personām. Mēs neesam atbildīgi par privātuma noteikumiem  un trešo pušu mājas lapu aktivitātēm pat gadījumos, kad Jūs apmeklējat mājas lapas caur sanitex.lv. Mēs rekomendējam atsevišķi iepazīties ar katras mājas lapas privātuma noteikumiem.

11. Personas datu drošība.

Mēs ievērojam datu drošības un apstrādes prasības, kas ir noteiktas Fizisko personu datu apstrādes likumā un ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Apstrādājot Jūsu personas datus mājas lapā sanitex.lv, mēs izmantojam drošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošinām šos datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas un jebkurām citām prettiesiskām darbībām.

12. Datu glabāšanas laiks.

Mēs izmantojam un uzglabājam Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams šajos Noteikumos noteiktajiem mērķiem.

Kandidātu personas dati tiek uzglabāti laika periodā, kamēr notiek atlase uz noteiktu amatu vietu, kurai kandidāts ir pieteicies, Pēc atlases procesa beigām mēs izdzēšam kandidāta CV, kā arī citus kandidāta sniegtos personas datus, izņemot gadījumu, kad mēs esam saņēmusi viņa/viņas atļauju izmantot personas datus ilgāk ar nolūku piedāvāt darba vietu vēlāk. Šajā gadījumā kandidāta personas dati tiek glabāti 1 (vienu) gadu no brīža, kad beigusies atlase noteiktajai amata vietai, kurai kandidāts bija pieteicies.

Personas datus, kas apstrādāti Cash&Carry kartes pārvaldīšanai, Sanitex saglabās kamēr Jums ir derīga klienta karte un  10 (desmit) gadus pēc pēdējās kartes izmantošanas reizes. Šāds datu saglabāšanas periods ir nepieciešams, lai nodrošinātu Sanitex iespēju aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses.

Personas dati, kas apstrādāti tiešā mārketinga veikšanai, tiek saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās mūsu informatīvās vēstules atvēršanas. Izņemot, ja Jūs jau iepriekš atceļat savu piekrišanu saņemt informatīvus paziņojumus no mums.

Dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz līguma izpildi, tiek uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc līguma termiņa beigām.

13. Personas datu nesniegšanas sekas.

Jums ir tiesības nesniegt mums Jūsu personas datus. Tomēr, personas datu iesniegšana ir nepieciešama Noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai. Tātad, ja Jūs neiesniedzat savus personas datus, iespējams Sanitex nevarēs īstenot augstāk minētos mērķus.

14. Jūsu tiesības.

Saistībā ar Jūsu personas datiem Jums ir sekojošas tiesības:

1)   pieprasīt Sanitex atļauju piekļūt Jūsu personu datiem, tos labot un izdzēst, kā arī ierobežot datu izmantošanu;

2)   tiesības iebilst pret datu apstrādi;

3)   tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, bieži lietotā un elektroniskajās ierīcēs apskatāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

4)   tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību;

5)   tiesības Datu valsts inspekcijā iesniegt sūdzību.

Tiesības var tikt izmantotas, rakstot Sanitex elektroniski uz e-pastu [email protected].

15. Paziņošana.

Ja jums ir neskaidrības vai sūdzības saistībā ar sanitex.lv darbību, lūdzu sazinieties ar sanitex.lv komandu.

16. Autortiesības.

Teksta un grafiskās informācijas izplatīšana un izmantošana, kas atrodas mājas lapā sanitex.lv, citās interneta vietnēs un masu medijos, bez Sanitex atļaujas ir aizliegta.

Sniegtās informācijas autortiesības pieder tām fiziskām un juridiskām personām, kas norādītas teksta un grafiskajā informācijā. Gadījumā, ja kopā ar informāciju nav norādīta atsauce uz trešo personu autortiesībām, tiesības uz informāciju pieder Sanitex.

Lai gan Sanitex cenšas nodrošināt to, lai informācija mājas lapā sanitex.lv atbilst patiesībai un nav novecojusi vai neprecīza, uzņēmums nav atbildīgs par informācijas, kas tiek publicēta mājas lapā, precizitāti un aktualitāti vai sekām, kas varētu izrietēt no sniegtās informācijas.

17. Izmaiņas noteikumos.

Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus, par ko Jūs tiksiet informēti mājas lapā sanitex.lv un/vai ar paziņojumu uz e-pasta adresi, ko Jūs esat norādījis. Mājas lapas sanitex.lv izmantošana pēc izmaiņām nozīmē Jūsu piekrišanu Noteikumu izmaiņām.

18. Nobeiguma noteikumi.

Šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visas nesaskaņas tiks risinātas sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiks izskatīti Latvija Republikā tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Sīkfailu saraksts:

Statistika

Statistikas apraksts

Sīkfail Apraksts Tips Izbeigšanās
gid Google Analytics

Nepieciešams

Nepieciešamie sīkfaili

Sīkfail Apraksts Tips Izbeigšanās
oxuser User ID
sid_key Session id key
CookieConsent Stores the user's cookie consent state for the current domain
sid Session ID
oxposaddresscount Amount of delivery locations
language Saves the user's preferred language on the website.
sidebar-opened Cookie for fluent mobile menu workflow
PHPSESSID Preserves user session state across page requests.
cookiesAgree Cookies agreement

Preferences

Lietojumprogrammu preferences

Sīkfail Apraksts Tips Izbeigšanās
sid Sesssion ID

Mārketings

Mārketinga iespējas

Sīkfail Apraksts Tips Izbeigšanās
__gfp_64b
IDE
NID Registers a unique ID that identifies a returning user's
_gat
DSID .doubleclick.net