Wait please…

Merchandising


Par mums

SIA Sanitex ir viena no lielākajiem merčendaizinga pakalpojuma veicējiem Latvijā. Sanitex  merčendaizinga iesākumi meklējami 2006.gadā, kad sākām veikt merčendaizingu kā lielajos klientos (KA), tā arÄ« mazākos tÄ«klu veikalos.
Kopā Sanitex merčendaizinga komanda veic merčendaizingu aptuveni 1000 klientos visā Latvijā.

Mēs strādājam ar tādiem  atpazÄ«stamiem brendiem kā  Procter&Gamble,  Estrella,  Mars,  Kraft Foods Latvija, Merrild,  Tele 2, Santa Maria, Gallina Blanka, HIPP, PÅ«re, Vilniaus Pergale, Livonija, VINNIS un citiem ražotājiem.

• Profesionāla komanda un liela uzmanÄ«ba pievērsta komandas apmācÄ«bai;
 
• Pareizs sadalÄ«jums ar tirdzniecÄ«bas speciālistiem un merčendaizeriem visā Latvijas teritorijā. Piecām filiālēm Latvijā nodroÅ¡inām kvalitatÄ«vu klientu apkalopoÅ¡anu visās Latvijas pilsētās;
 
• Veicam mārketinga pētÄ«jumus - izmantojot informācijas tehnoloÄ£ijas.
 
 
MÅ«su profesionalitātei uzticas labi pazÄ«stamas starptautiskas kompānijas, kā arÄ« Latvijas uzņēmumi. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 

 


 
 
                                            
 
 
  
Mūsu darbība

Produktu kontrole un uzraudzība tirdzniecības zālē iekļauj sevī:
    • Regulāri klientu apmeklējumi;
    • Preču izvietoÅ¡ana tirdzniecÄ«bas zālē;
    • TirdzniecÄ«bas vietas noformējums;
    • TirdzniecÄ«bas iekārtu efektÄ«va izmantoÅ¡ana;
    • Reklāmas noformējums tirdzniecÄ«bas vietā;
    • Kontrole pār preču krājumiem, lai panāktu nepārtrauktu preču realizāciju – OOS monitorings;
    • Patērētāju vēlmju analÄ«ze (mārketinga pētÄ«jumi);
    • NepiecieÅ¡amā kvalifikācijas lÄ«meņa nodroÅ¡ināšana pārdevējiem, it Ä«paÅ¡i pārdevējiem – konsultantiem;
    • Preču realizācijas stimulēšanas pasākumu novadÄ«Å¡ana (degustācijas, loterijas utt.).

Liela uzmanÄ«ba tiek pievērsta klienta produktiem, kas ļauj tirdzniecÄ«bas vietā sasniegt maksimālu redzamÄ«bu un pieejamÄ«bu pircējam. 
        
       
         
 
Tirgus analīze un izpēte
  
Saviem klientiem mēs varam piedāvāt dažāda veida atskaites,
kas atspoguļo reālo situāciju attiecÄ«bā uz produktu tirdzniecÄ«bas vietās.                                                  

Standarta ziņojumi

    • Produktu izvietojuma nepilnÄ«bas tirdzniecÄ«bas vietās un Å¡o nepilnÄ«bu iemesls;
    • Izvērtēt visbiežāk sastopamās problēmas tirdzniecÄ«bas vietās;
    • Ziņot par biežāk sastopamajām problēmām.               
 
Īpašie ziņojumi

    • Ziņojums par  izplatÄ«Å¡anas daudzumu
    • Ziņojums par aizņemto vietu  skaitu dažadu zÄ«molu precēm;
    • Ziņojums par papildizvietojumiem dažādu preču zÄ«moliem;
    • Ziņojums par produktu pieejamÄ«bu plauktos un pārdoÅ¡anas cenas;
    • Ziņojums par produktu atpazÄ«stamÄ«bu un produktu noformējums;
    • Dažādi jautājumi, atbildes uz kuriem atbild veikalu vadÄ«tāji uz vietas tirdzniecÄ«bas vietās;
    • Citi ziņojumi pēc klienta pieprasÄ«juma.
 
Rezultāts

    • Visi klienti tiek apmeklēti;
    • Prece tiek izlikta un sakārtota plauktos pēc ražotāja vai izplatÄ«tāja prasÄ«bām;
    • Prece ir brÄ«vi pieejama patērētājam;
    • Patērētājs ir informēts par akciju norisi;
    • Ar preču neesamÄ«bas uzraudzÄ«bu/pārraudzÄ«bu tiek panākta preces nepārtraukta realizācija;
    • TirdzniecÄ«bas vietas darbinieks ir informēts/apmācÄ«ts par pareizu produktu izvietoÅ¡anu plauktā;
    • IegÅ«ti vajadzÄ«gi rezultāti , ja tiek veikti mērÄ«jumi, analÄ«ze, pētÄ«jumi tirdzniecÄ«bas vietā;
 
Lai klientam piedāvātu idejas un ieteiktu labākos risinājumus, tiem jābūt pārbaudītiem un mēs tos esam pārbaudījuši un pierādījuši veicot savu darbu.
 
Ja Jūs gribat ietaupīt savu laiku un Jums ir vēlme savu produkciju tirdzniecības vietā redzēt labākajos plauktos, ērti pieejamu patērētājam, izvietot pēc Jūsu prasībām - mēs esam gatavi Jums palīdzēt un sadarboties.
 
Sazinieties ar  SIA Sanitex TirdzniecÄ«bas veicināšanas vadÄ«tāju Māri Luksu tel.nr. +371 26483164; e-pasts maris.l@sanitex.eu 
 
Iespēju mums ir daudz un dažādas! Bet pircēju uzmanÄ«ba (kā vienmēr) pieder tiem, kuri uzdrÄ«kstas!